ਹੋਪ ਡੀਪਬਲੂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲਿਮਿਟੇਡ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

CE ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸੀ.ਈ
ਸੀ.ਈ
ਸੀ.ਈ
ਸੀ.ਈ
ਸੀ.ਈ
ਸੀ.ਈ

ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

PED ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

PDF
PDF

ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ.ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚਿਲਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ-ਯੂਨਿਟ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪੋਰਟ
ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ-ਯੂਨਿਟ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪੋਰਟ
ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ-ਯੂਨਿਟ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪੋਰਟ
ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ-ਯੂਨਿਟ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪੋਰਟ
ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ-ਯੂਨਿਟ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪੋਰਟ
ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ-ਯੂਨਿਟ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪੋਰਟ
ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ-ਯੂਨਿਟ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪੋਰਟ